News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventปลูกต้นไม้ ลอกฝาย ลอยน้ำ


อาสา ปลูกต้นไม้ ลอกฝาย ลอยน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน – บ้านเขาเทพพิทักษ์

“การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่างแต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหลตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ...”
จากบทความข้างต้นทำให้เราได้เข้าใจเรื่องการปลูกต้นไม้มากขึ้นคือการปลูกต้นไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้ที่มีเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ให้ปลูกเพื่อไว้ใช้ด้วย ไว้กินด้วย โดยในหมู่บ้านเขาเทพพิทักษ์ได้มีการปลูกต้นไม้ในรูปแบบต่างๆไว้หลายรูปแบบมากในพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชประภา โดนจะเริ่มปลูกในช่วงฤดูฝน เป็นต้นไป - FB ปลูกต้นไม้ ลอกฝาย ลอยน้ำ

จบกิจกรรมกันไปอย่างสนุกสนานกับทริปนี้ 47 คน จากบริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด 12 คน ทุกคนได้ความสุข การบำเพ็ญประโยชน์ และได้ความสดชื่นกลับมาทำงานที่รักกันต่อค่ะ 

เพราะสิ่งแวดล้อมนั้นสำคัญมากค่ะ


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 063-871 2666
Email: admin@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map