News & Event

onemorelink.co.th

News & EventAustralia has its hottest day on record


ทีมนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่าหากระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น จะทำให้ความสามารถทางปัญญาของนักเรียนลดลง

มนุษย์เราปลดปล่อยแก๊ส CO2 สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นประวัติการณ์ หากย้อนไปเมื่อ 800,000 ปีก่อน มาถึง ปี ค.ศ. 2000 ต้น ๆ ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแกว่งเป็นวัฏจักรในช่วง 230 - 255 ppm จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2018 ระดับ CO2 ทะลุค่าสูงสุดที่ 255 ppm มาที่ 375 ppm 

นอกจากแก๊ส CO2 จะทำให้ชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น ยังส่งผลให้สุขภาพของมนุษย์ในระยะยาวมีความเสี่ยงอีกด้วย

นักวิจัยทราบมาอยู่ก่อนแล้วว่าแก๊ส CO2 ในห้องเรียนปิดมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เดิมวิธีแก้ไขก็แสนง่าย โดยการให้นักเรียนเปิดหน้าต่างเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สจากภายนอก

แต่ปัจจุบันอากาศที่เราเคยเชื่อว่าบริสุทธิ์ กลับกลายเป็นว่ามีสัดส่วน CO2 สูงมากกว่าที่เคย ผลกระทบแรกตามรายงานกล่าวว่า

"หากเด็กเล็กหรือนักเรียนได้รับปริมาณแก๊ส CO2 ในระดับปัจจุบัน
จะส่งผลให้ความสามารถในการคิดของนักเรียนลดลงไป 25% เมื่อเข้าสู่ปี ค.ศ. 2100"

นักวิจัยได้หมายเหตุไว้ว่า พวกเขาไม่ได้ให้กลุ่มตัวอย่างสูดดมแก๊ส CO2 แล้วดูผลกระทบ แต่อาศัยการศึกษาผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมปิด (ห้องปิด นั่งในห้องทำงานอย่างยาวนาน ติดต่อกันหลายปี) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มักหายใจเอาแก๊ส CO2 ในระดับที่สูงกว่าคนปกติอยู่แล้ว

ทั้งนี้เอกสารงานวิจัยได้ตีพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ EarthArXiv ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่มักตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก

ที่มา : thaiphysicsteacher.com


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 063-871 2666
Email: admin@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map