บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตรวจวัดอากาศ 

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และช่วยในการแก้ไขปัญหา เรื่องอากาศอย่างเป็นระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ตรวจวัดเสียง

บริการตรวจวัดคุณภาพเสียงและช่วยในการแก้ไขปัญหา เรื่องเสียงอย่างเป็นระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานและลดผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ

ตรวจวัดแสง

บริการตรวจวัดคุณภาพแสงและช่วยในการแก้ไขปัญหา เรื่องแสงอย่างเป็นระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานและลดผลกระทบต่อระบบการทำงาน

Electronic Nose (E-Nose)

บริการตรวจวัดกลิ่น และช่วยในการแก้ไขปัญหา เรื่องกลิ่นอย่างเป็นระบบ ทั้งกลิ่นของตัวอย่างอาหาร / เครื่องดื่ม / น้ำหอม และกลิ่นเหม็นรบกวนในสิ่งแวดล้อม