รับทำงานในพื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอากาศคืออะไร?

เป็นพื้นที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ท่อ เป็นต้น หากบุคคลใดไม่ได้รับการอบรมและมีใบอนุญาตในการทำงานพื้นที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด จะไม่สามารถทำงานในพื้นที่อับอากาศได้และอาจเกิดอันตราย ถึงขั้นเสียชีวิตได้

“Confined Space Cleaning” หมายถึงการทำความสะอาดหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่ ที่มีขอบเขตหรือขนาดจำกัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและได้รับการจำกัดในการเข้าถึง ซึ่งทำให้การทำงานในพื้นที่นี้มีความเสี่ยงและความอันตรายที่สูงกว่าการทำงานในสถานที่ทั่วไป

การทำความสะอาดในพื้นที่ที่จำกัดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจเช็คและการล้างทำความสะอาดภายในท่อ, บ่อ, หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กและทำให้การเข้าถึงเป็นที่ยาก

อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานและการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศมีอะไรบ้าง?

 1. หมวกเซฟตี้
 2. เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
 3. สายกันตกแบบ 2 ตะขอ
 4. อุปกรณ์ 3 ขา (Tripod) พร้อมรอกมือหมุน (Winch) 
 5. เคื่องวัดอากาศ สารพิษ และสารไวไฟ (LEL)
 6. ถังดับเพลิง
 7. พัดลมระบายอากาศ
 8. เปลกู้ภัย
 9. เชือกโรยตัว
 10. อุปกรณ์สำหรับโรยตัว
 11. เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
 12. ชุดรอกกู้ภัย

CR: อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานและการกู้ภัย

อันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

เนื่องจากพื้นที่อับอากาศนั้นเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก แคบ และมีพื้นที่เข้าออกอย่างจำกัด จึงทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศดังนี้

 1. ขาดอากาศออกซิเจน
 2. อุณหภูมิบริเวณพื้นที่อับอากาศมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
 3. เกิดไฟไหม้ได้ง่าย
 4. ประสิทธิภาพการได้ยินลดลง  เพราะในการทำงานในพื้นที่อับอากาศอาจเกิดอาการหูอื้อได้
 5. ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง เพราะพื้นที่อับอากาศเป็นพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอจึงอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการทำงานได้

ดังนั้นการทำงานในพื้นที่อับอากาศจึงต้องให้บุคลากรที่มีใบอนุญาตหรือผ่านการอบรมการทำงานในพื้นที่อับอากาศมาแล้ว เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

บริการทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศคืออะไร?

เป็นบริการทำความสะอาดอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นในการทำความสะอาดที่พื้นที่เข้าถึงยาก มีอากาศจำกัด มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่อับอากาศเช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ พื้นที่ใต้ดิน และท่อระบายน้ำเป็นต้น ในการทำความสะอาดพื้นที่อับอากาศนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

 

 

 

การบริการของวันมอร์ลิงค์

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับทำความสะอาดในพื้นที่อับอากาศ  เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตหรือผ่านการอบรมการทำงานในพื้นที่อับอากาศ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างครบครัน นอกจากนี้เราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากล  ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้

รูปจาก 3M Delivery