News & Event

onemorelink.co.th

News & EventEU ห้ามส่งออกขยะพลาสติก “รีไซเคิลยาก” ไปยังประเทศนอกสโมสรคนรวย “OECD” เริ่ม 1 ม.ค. นี้


EU ห้ามส่งออกขยะพลาสติก “รีไซเคิลยาก” ไปยังประเทศนอกสโมสรคนรวย “OECD” เริ่ม 1 ม.ค. นี้

 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศห้ามส่งออกขยะพลาสติกอันตราย รวมถึงขยะที่รีไซเคิลยาก จากสหภาพยุโรป (EU) ไปยังประเทษที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

 

ทั้งนี้องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD) ซึ่งประกอบด้วย 37 ประเทศที่พัฒนาแล้วมากที่สุดซึ่งมีอีกชื่อเรียกว่า “สโมสรคนรวย”

 

ในปี 2562 EU ส่งออกขยะพลาสติกถึง 1.5 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังตุรกีและประเทศในเอเชียเช่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย เวียดนาม และ จีน ซึ่งการห้ามส่งออกขยะพลาสติกที่ยากต่อการรีไซเคิลออกนอกสโมสรจะทำให้ก้าวหน้าตามข้อกำหนดของอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ห้ามไม่ให้กลุ่มประเทษที่พัฒนาแล้วส่งขยะไปทิ้งในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 090-926-6642
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map