News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventขยะเสี่ยงแพร่โควิดทิ้งอย่างไร? ฉบับครัวเรือน


ขยะติดเชื้อเป็นขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่นหน้ากากอนามัย ไม้ Swap ทิชชู ชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นต้น 
.
โดยมีวิธีการทิ้งเพื่อความปลอดภัย และลดเสี่ยงเชื้อโรคดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมใส่ถุงพลาสติก (ถุงสีแดงหรือสีอื่นๆ พยายามไม่ใส่ในขวดพลาสติก) *สำหรับหน้ากากอนามัยให้พับ และม้วนเอาด้านที่สัมผัสหน้าไว้ด้านในแล้วใช้สายรัดให้เเน่น
2. ราดน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่นแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาวลงในถุงเพื่อทำลายเชื้อ 
3. มัดปากถุงให้แน่นมิดชิดพร้อมฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ 
4. ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นและฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง 
5. เขียนกำกับบนถุงให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ 
6. นำไปทิ้งแยกกับถังขยะทั่วไป โดยขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้วให้ประสานและนำส่งอปท.ในพื้นที่เพื่อกำจัดเป็นขยะทั่วไป และหากในพื้นที่มีระบบเก็บขยะติดเชื้อให้นำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ หรือจุดพักที่จัดไว้เฉพาะ และประสานอปท.หรือรพ.สต.ในพื้นที่เพื่อเก็บขยะไปกำจัดอย่างถูกต้อง
7. ล้างมือให้สะอาด หรือฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที 
ที่มา กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ.
------------------------------------------------------------
☘️บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกากอุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรมทุกประเภท แบบ One Stop Service ☘️
------------------------------------------------------------
หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map