News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventทิ้งหน้ากากอนามัยยังไง ให้ถูกวิธี?


หน้ากากอนามัยใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ ซึ่งถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคนที่สัมผัสได้ 
.
ดังนั้นเราควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ดังนี้
1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย
2. ใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัด แล้วดึงหน้ากากอนามัย โดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรง ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย
3. ทำตำหนิหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง เช่น ใช้กรรไกรตัด เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่
4. จับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่งเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านใน
5. พับครึ่งอีก 2 ทบ ให้เชือกทั้ง 2 ฝั่งอยู่ด้านเดียวกัน แล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากากมัดให้แน่น
6. ใส่ถุงรองรับ (แยกจากขยะชิ้นอื่น) แล้วมัดปากถุงให้แน่น แต่สำหรับผู้มีความเสี่ยงต้องแยกสังเกตอาการ ให้ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในถุง 2 ชั้น แล้วราดน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 5%) ก่อนมัดปากถุงให้แน่น
7. เขียนกำกับบนถุงว่าขยะติดเชื้อ
8. ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะติดเชื้อ
9. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือถ้าไม่สะดวกให้ใช้แอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือโดยทันที
.
ที่สำคัญ ไม่ควรทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ขวดพลาสติก (ขวด PET)ซึ่งมีสื่อSocial Media มีการแนะนำให้ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในขวดพลาสติก ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ปลอดภัย เพราะขวดพลาสติกเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และอาจทำให้คนเก็บของเก่าหรือพนักงานเก็บขยะมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
.
ดังนั้น ควรทิ้งหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำข้างต้น และอย่าลืมล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือขยะทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
ที่มา : https://www.takhlicity.go.th/news/detail/60805/data.html
------------------------------------------------------------
☘️บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกากอุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรมทุกประเภท แบบ One Stop Service ☘️
------------------------------------------------------------
หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map