News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventเครือข่ายสิ่งแวดล้อมร่วม คัดค้านไม่ให้ประเทศไทยนำเข้าเศษขยะพลาสติก!


เครือข่ายสิ่งแวดล้อมร่วม คัดค้านไม่ให้ประเทศไทยนำเข้าเศษขยะพลาสติก!

จะมีการแถลงข่าวเรื่องการ #คัดค้านการนำเข้าเศษพลาสติก ในหน้าเพจของ มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) การนำเข้านี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร ว่าแต่... ประเด็นนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรละ?

.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังมีการนำเข้าเศษพลาสติกในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี ด้วยเหตุผลที่ว่าใช้กฎหมายคนละฉบับ แน่นอน เหตุการณ์ช่องโหว่ทางกฎหมายนี้ทำให้อาจมีการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกมากขึ้น ไม่เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรายงาน

.

BBC Thai เผยว่า ดร.สมไทย ผู้บริหาร บ.วงษ์พาณิชย์มองว่าถ้าห้ามมีการนำเข้าขยะ ขยะในประเทศจะสูงขึ้น “สิ่งสำคัญที่สุดคือเกิดแรงบันดาลใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขยะแพงคือเส้นทางของการสร้างแรงจูงใจ”

.

การนำเข้าขยะที่ผ่านมาสร้างปัญาต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งปัญหามลภาวะจากโรงงานแปรรูป ปัญหาขยะทั้งของในไทยเองที่ไม่ถูกนำไปแปรรูป และจากต่างประเทศที่อาจถูกทิ้งไว้ สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

.

เราอยากให้ทุกคนจับตาการนำเข้าขยะให้ดี เพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศของเราทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างซาเล้งและผู้รับซื้อของเก่า และอยากให้เข้าฟังการสนทนาถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ว่าด้วยเรื่องการ #คัดค้านการนำเข้าเศษพลาสติก

.

ที่มา : shorturl.asia/d3mUe

-----------------------------------------------------------

☘️บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกากอุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรมทุกประเภท แบบ One Stop Service ☘️

-----------------------------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม

</p>
            <br/>
            <h5>Share This Article</h5>
            <ul class=


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map