News & Event

onemorelink.co.th

News & Eventการทดสอบภาวะออกซิเจนต่ำในเลือด ขณะออกกำลังกายในผู้ป่วยโควิด-19


การทดสอบภาวะออกซิเจนต่ำในเลือด ขณะออกกำลังกายในผู้ป่วยโควิด-19

สามารถช่วยประเมินระดับความรุนแรงของโรคโควิด-19 ในระบบการหายใจ ซึ่งขณะที่ผู้ป่วยพักอาจยังไม่พบความผิดปกติดังกล่าว แต่เมื่อออกกำลังกายอาจพบว่าระดับออกซิเจนลดลง ซึ่งสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น โดยสามารถทดสอบได้หลายวิธี เช่น
.
1.การลุก - นั่งจากเก้าอี้ 
 >ลุก - นั่งจากเก้าอี้ ด้วยอัตรา 20-30 ครั้งต่อนาที
 >ห้ามใช้มือดันเก้าอี้ หรือพนักพิงระหว่างทดสอบ
2.การเดินต่อเนื่อง
 >เดินเร็วต่อเนื่องไปมาภายในห้อง โดยให้ได้ระยะทางมากที่สุดในเวลา 6 นาที
3.การปั่นจักรยานอากาศ 3 นาที
 >ยกขาขึ้นปั่นจักรยานอากาศต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาที
 >หากผู้ป่วยมีปัญหาด้านการทรงตัว หรือข้อจำกัดในการลุกนั่งให้ใช้วิธีนี้ทดแทนวิธีข้างต้น
.
การแปรผล
ผู้ป่วยควรใส่เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วตลอดการทดสอบ โดยบันทึกค่าระดับออกซิเจนก่อนและหลัง การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ หากค่าระดับออกซิเจนลดลงมากกว่าร้อยละ 3 ขึ้นไป บ่งบอกว่าระบบการหายใจเริ่มมีความผิดปกติ ควรแจ้งผู้ดูแลรักษาทันที
.
ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
----------------------------------------
☘️บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกากอุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรมทุกประเภท แบบ One Stop Service ☘️
----------------------------------------
หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map

Whoops, looks like something went wrong.