Service

onemorelink.co.th

Serviceการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายด้วยการทำปุ๋ย


     เรารับจัดการกากอุตสาหกรรม ประเภทไม่เป็นอันตราย (non hazardous) ที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เยื่อกระดาษ ขี้เถ้าจาก

การเผาเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งที่เป็นตะกอนเเละน้ำเสีย โดยการของเสียมาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้งโดยการเข้ากระบวนหมักเเละปรับสภาพ เพื่อให้

ได้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน ปุ๋ย เเละก๊าซชีวภาพ  ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการทำลายตามมาตรฐาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเทคโนโลยีด้านอื่นๆ 

 


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map