Service

onemorelink.co.th

Serviceการรับซื้อของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง


สำหรับของเสียไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ กระดาษ เศษเหล็ก ถังเหล็ก-ถังพลาสติก

โดยทางเรามีบริการคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อหรือปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ใช้เเล้วให้กลับ

มามีคุณภาพดังเดิมเเละนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง 


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 090-926-6642
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map