Service

onemorelink.co.th

Serviceการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน


นอกจากบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ทางเรายังมีบริการจัดการด้านปลอดภัยเเละ

สภาพแวดล้อมสำหรับการปฏิบัติงานภายในโรงงาน เช่นการตรวจวัดแสงสว่าง การ

ตรวจวัดเสียง การตรวจวัดอากาศ การตรวจวัดน้ำใต้ดิน โดยการบริการตรวจวัดของ

เราสามารถอ้างอิงกับกรมโรงงานได้


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 9/151 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Contact Us

Phone: 090-926-6642
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax: 02-077 7769

Google Map