Service

onemorelink.co.th

Serviceการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน


นอกจากบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ทางเรายังมีบริการจัดการด้านปลอดภัยเเละ

สภาพแวดล้อมสำหรับการปฏิบัติงานภายในโรงงาน เช่นการตรวจวัดแสงสว่าง การ

ตรวจวัดเสียง การตรวจวัดอากาศ การตรวจวัดน้ำใต้ดิน โดยการบริการตรวจวัดของ

เราสามารถอ้างอิงกับกรมโรงงานได้


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222 / 02-077 7769
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax:

Google Map