Service

onemorelink.co.th

Serviceขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ (Hazardous Waste)


ขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ (Hazardous Waste)

คือ ขยะ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ
หรือภาชนะบรรจุต่างๆ ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นสารพิษ
สารไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้ สารกัมมันตรังสี และเชื้อโรคต่างๆ ที่ทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุ
สารกําจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๓)

CR. https://apps.hpc.go.th/dmkm/web/uploads/2020/074124-20200721090740/71afd8ae9fe0bdae622a1db6723e07d1.pdf

----------------------------------------

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก

อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม

ทุกประเภท แบบ One Stop Service

----------------------------------------

หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/1morelink

Ig : https://www.instagram.com/onemorelink/

Twitter : https://twitter.com/onemorelink

https://www.onemorelink.co.th

Line : https://lin.ee/J5ZZylk

Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251

#วันมอร์ลิงค์ #บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม #กากอุตสาหกรรม #สิ่งแวดล้อม #ข่าววันนี้ #ความรู้ทั่วไป  #CEORAPATSORN #ประเทศไทย #เทรนด์โลก


Share This Article
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่กรุณากรอกข้อมูลไว้ แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไป


บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

Address: 6 ซอยประชานุกูล 3 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

Contact Us

Phone: 083-844-6222 / 02-077 7769
Email: info@onemorelink.com
Tel/Fax:

Google Map