การตรวจวัดเสียง

การตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน

ทำไมเราจะต้องตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน? หากในสถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่ต่าง ๆมีเสียงที่ดังหรือไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ และผู้ที่ได้ยินเสียงเกิดความรำคาญทางวันมอร์ลิงค์จึงได้ให้บริการการตรวจวัดคุณภาพเสียงและช่วยในการแก้ไขปัญหา เรื่องเสียงอย่างเป็นระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานและลดผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ หากโรงงานหรือบริษัทใดอยู่ใกล้กับชุมชนควรตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือนอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมภายในโรงงานอาจมีเสียงดังรบกวนชุมชนใกล้เคียง จึงควรตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือนตามที่กฎหมายกำหนด

การตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือนสามารถตรวจวัดได้หลายสถานที่ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการตรวจวัด เช่น 

  1. โรงเรียน และมหาวิทยาลัย: เนื่องจากเสียงและการสั่นสะเทือนที่มากไปหรือเกินเกณฑ์มาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประสิทธิภาพในการเรียนก็จะลดลง
  2. สนามบินหรือท่าอากาศยาน: กิจกรรมการบินของอากศยานสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสนามบินหรือท่าอากาศยาน จึงจำเป็นที่จะต้องตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อประเมินและติดตามผลกระทบดังกล่าว
  3. พื้นที่อุตสาหกรรม: พื้นที่อุตสาหกรรม เช่น โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ควรตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือนอย่างยิ่ง เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ภายในโรงงานมีการส่งเสียงดังและมีการสั่นสะเทือนค่อนข้างมาก ทำให้ส่งผลกระทบกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง จึงควรตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน เพื่อประเมินและหาทางป้องกันหากเสียงและการสั่นสะเทือนเกินเกณฑ์มาตรฐาน
  4. โรงพยาบาล: เสียงและการสั่นสะเทือนที่มากไปหรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย รบกวนการพักผ่อน รวมไปถึงอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลากร อาจทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน

การบริการของวันมอร์ลิงค์

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือนทุกพื้นที่ เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน และเราได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ 14001 เพื่อตอกย้ำว่าบริษัทของเรามีมาตรฐานสากล  ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้